Wykaz alergenów — czego wymaga Sanepid?

W obliczu rosnącej liczby osób z alergiami pokarmowymi, prawidłowe przygotowanie i prezentacja wykazu alergenów staje się nie tylko wymogiem Sanepidu, ale i kluczowym elementem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorców w branży spożywczej. Celem tego artykułu jest przedstawienie, jak skutecznie i zgodnie z przepisami opracować wykaz alergenów oraz jakie konsekwencje niesie za sobą jego pominięcie. Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.

Podstawowe informacje o alergenach

Alergeny to substancje, które mogą wywołać reakcję alergiczną u osób wrażliwych. W kontekście żywności, alergeny mogą być obecne naturalnie w składnikach lub być dodawane jako elementy składowe produktu. Dla ochrony konsumentów, istnieją przepisy prawne wymagające oznaczania obecności alergenów na produktach spożywczych.

Czym są alergeny pokarmowe?

Alergeny pokarmowe to białka obecne w niektórych produktach spożywczych, które mogą wywołać reakcję alergiczną u osób wrażliwych. Reakcje te mogą być różnorodne, od łagodnych objawów skórnych po ciężkie reakcje anafilaktyczne. Ważne jest, aby osoby z alergiami pokarmowymi były świadome, jakie produkty mogą zawierać alergeny i unikały ich spożywania.

Produkty zawierające składniki alergenne

Wiele produktów spożywczych zawiera składniki, które mogą być potencjalnymi alergenami. Do najczęstszych należą: mleko, jaja, orzeszki ziemne, soja, różne orzechy, ryby, skorupiaki, zboża zawierające gluten i wiele innych. Nawet jeśli dany produkt nie zawiera bezpośrednio alergenu, może być on produkowany w środowisku, gdzie obecne są alergeny, co stwarza ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.

Substancje powodujące alergie: od białka jaja do zbóż pszenicy

Niektóre z najczęstszych alergenów pokarmowych to białko jaja, mleko, orzeszki ziemne i zboża zawierające gluten, takie jak pszenica, żyto czy jęczmień. Każdy z tych alergenów może wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Dlatego ważne jest, aby produkty zawierające te składniki były odpowiednio oznaczone, co pozwala konsumentom na świadomy wybór.

Zobacz też:  Jak wyrobić książeczkę sanepidu?

Oznaczanie obecności alergenów

Zgodnie z przepisami prawnymi, produkty spożywcze zawierające alergeny muszą być odpowiednio oznaczone. Informacje o alergenach muszą być łatwo dostępne, dobrze widoczne i czytelne dla konsumenta. Dotyczy to zarówno żywności opakowanej, jak i sprzedawanej luzem. W przypadku żywności dostarczanej w ramach usług gastronomicznych, informacje o alergenach muszą być dostępne na życzenie klienta.

Znakowanie wykazem alergenów: jak to działa?

Znakowanie wykazem alergenów to proces, w którym produkty spożywcze są oznaczane w celu wskazania obecności potencjalnych alergenów. Producenci są zobowiązani do informowania konsumentów o obecności alergenów w produktach, nawet jeśli stanowią one niewielką część składu. W praktyce oznacza to, że alergeny są wymieniane na etykiecie w sposób wyraźny, często wyróżnione za pomocą pogrubionego druku, innej czcionki lub koloru. W przypadku żywności sprzedawanej luzem, informacje o alergenach muszą być dostępne w miejscu sprzedaży.

Etykiety kupowanej żywności: jak czytać i zrozumieć?

Etykiety produktów spożywczych dostarczają ważnych informacji na temat składu, wartości odżywczych i potencjalnych alergenów. Aby prawidłowo odczytać i zrozumieć etykietę:

 1. Składniki: Zwróć uwagę na listę składników. Składniki są wymieniane w kolejności malejącej masy. Alergeny zazwyczaj są wyróżnione.
 2. Wyróżnienie alergenów: Alergeny mogą być wyróżnione na różne sposoby, np. pogrubionym drukiem, innej czcionki lub koloru.
 3. Informacje dodatkowe: Niektóre produkty mogą zawierać informacje takie jak „Może zawierać śladowe ilości orzechów”, co wskazuje na potencjalne ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.
 4. Daty ważności: Zwróć uwagę na daty ważności, zwłaszcza jeśli jesteś alergikiem. Niektóre produkty mogą zmieniać skład w czasie.

Tabela zawierająca alergeny: przykładowa lista

NumerAlergen
1Zboża zawierające gluten
2Skorupiaki
3Jaja
4Ryby
5Orzeszki ziemne
6Soja
7Mleko (w tym laktoza)
8Orzechy (np. migdały, orzechy laskowe)
9Seler
10Gorczyca
11Sezam
12Dwutlenek siarki i siarczany
13Łubin
14Mięczaki
Tabela 14. alergenów, których wyszczególnienia wymaga Sanepid

Przekazywanie informacji o alergenach

Przekazywanie informacji o alergenach to kluczowy element w procesie produkcji i sprzedaży żywności. W dobie rosnącej liczby osób z alergiami pokarmowymi, prawidłowe i jasne informowanie konsumentów o obecności alergenów w produktach stało się nie tylko wymogiem prawnym, ale i odpowiedzialnością społeczną producentów.

Informowanie konsumentów: obowiązek czy dobrowolność?

Zgodnie z przepisami prawnymi, informowanie konsumentów o obecności alergenów w produktach spożywczych jest obowiązkiem producentów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 nakłada na przedsiębiorców obowiązek informowania konsumentów o substancjach lub produktach powodujących alergie lub nietolerancję. Nie jest to więc kwestia dobrowolności, ale konieczność, mająca na celu ochronę zdrowia konsumentów.

Przekazywanie informacji konsumentom: jak to zrobić skutecznie?

 1. Jasne oznaczenia: Alergeny na etykietach produktów powinny być wyróżnione, np. za pomocą pogrubionego druku, innej czcionki lub koloru.
 2. Ikony i symbole: Użycie ikon czy symboli obrazujących alergeny może pomóc w szybszym zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń.
 3. Informacje dodatkowe: W przypadku potencjalnego ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, warto dodać informacje takie jak „Może zawierać śladowe ilości…”.
 4. Szkolenia personelu: W miejscach sprzedaży żywności luzem, takich jak restauracje czy stoiska z jedzeniem, personel powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie alergenów i gotowy udzielić odpowiedzi na pytania klientów.
Zobacz też:  Jak prawidłowo złożyć wniosek do Sanepidu?

Produkty powodujące nietolerancje: jak informować?

Nietolerancje pokarmowe różnią się od alergii, ale również mogą powodować nieprzyjemne reakcje. Aby skutecznie informować o produktach powodujących nietolerancje:

 1. Wyróżnienie na etykiecie: Podobnie jak w przypadku alergenów, składniki powodujące nietolerancje powinny być wyróżnione na etykiecie.
 2. Dodatkowe oznaczenia: Można użyć specjalnych oznaczeń, takich jak „Bez laktozy” czy „Bezglutenowy”, aby wskazać, że produkt jest bezpieczny dla osób z nietolerancjami.
 3. Edukacja konsumentów: Poprzez broszury, strony internetowe czy kampanie informacyjne można edukować konsumentów na temat nietolerancji pokarmowych i produktów, które są dla nich bezpieczne.

Wykaz alergenów w restauracji

Współczesne restauracje stają przed wyzwaniem dostosowania się do potrzeb konsumentów z alergiami pokarmowymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort gościom, w punktach gastronomicznych powinien znajdować się dokładny wykaz alergenów obecnych w serwowanych potrawach.

Menu z listą alergenów: jak przygotować?

 1. Dokładna analiza składników: Każdy składnik używany w kuchni powinien być dokładnie przeanalizowany pod kątem obecności alergenów.
 2. Wyróżnienie alergenów: Na menu, obok każdej potrawy, powinny być wyróżnione ikony lub symbole reprezentujące alergeny.
 3. Alternatywne opcje: Warto mieć w ofercie potrawy specjalnie przygotowane dla osób z alergiami, np. dania bezglutenowe czy bez laktozy.
 4. Informacja dla gości: Na początku menu warto umieścić informację zachęcającą gości do zgłaszania swoich alergii czy nietolerancji pokarmowych.

Obowiązki menedżera i kucharza w kontekście alergenów

 1. Menedżer:
  • Odpowiada za szkolenie personelu w zakresie alergenów.
  • Zapewnia, że wszystkie etykiety produktów są dostępne i czytelne.
  • Monitoruje procedury kuchenne, aby minimalizować ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia.
 2. Kucharz:
  • Zna dokładny skład każdej potrawy i potrafi dostosować danie do potrzeb osoby z alergią.
  • Utrzymuje czystość w kuchni i dba o to, by narzędzia i powierzchnie były odpowiednio czyszczone, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia.
  • Regularnie konsultuje się z dostawcami, aby być na bieżąco z informacjami o składnikach.

Produkty mięsne, owoce morza, orzechy: jak zaznaczyć obecność alergenów?

 1. Ikony i symbole: Użyj jasnych i rozpoznawalnych ikon obok nazwy dania, np. krewetka dla owoców morza, orzech dla orzechów, kawałek mięsa dla produktów mięsnych.
 2. Kolory: Można użyć różnych kolorów dla różnych alergenów, aby szybko i łatwo zidentyfikować potencjalne zagrożenia.
 3. Opisy: Dodaj krótkie opisy pod daniami, które zawierają alergeny, np. „Zawiera orzechy” lub „Przygotowywane z owocami morza”.
 4. Informacja dodatkowa: W przypadku potraw, które mogą być przygotowane bez pewnych alergenów na życzenie klienta, warto dodać taką informację, np. „Możliwość przygotowania bez orzechów”.
Zobacz też:  Włoskie perfumy – zapach słońca na Twojej skórze

Przepisy dotyczące alergenów

Z uwagi na rosnącą liczbę osób z alergiami pokarmowymi, przepisy dotyczące alergenów stały się kluczowym elementem prawa żywnościowego w wielu krajach. Mają one na celu zapewnienie konsumentom dostępu do niezbędnych informacji, które pozwolą im podejmować świadome decyzje dotyczące spożywania produktów.

Obowiązek wdrożenia wykazu alergenów: co mówi prawo?

Prawo wymaga od producentów żywności oraz placówek gastronomicznych informowania konsumentów o obecności alergenów w oferowanych produktach. W przypadku produktów opakowanych, alergeny muszą być wyraźnie wskazane na etykiecie, natomiast w przypadku żywności sprzedawanej luzem, informacje te muszą być dostępne w miejscu sprzedaży.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego: jakie są wymogi?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wprowadza następujące wymogi:

 • Alergeny muszą być wyróżnione na liście składników, np. za pomocą pogrubionego druku.
 • W przypadku żywności sprzedawanej luzem, informacje o alergenach muszą być dostępne w miejscu sprzedaży.
 • Placówki gastronomiczne, takie jak restauracje czy kawiarnie, muszą dostarczać informacje o alergenach na życzenie klienta.
 • Wszystkie 14 głównych alergenów uznanych przez Unię Europejską muszą być uwzględnione w informacjach dla konsumentów.

Przedsiębiorcy wprowadzający w błąd: jakie są konsekwencje?

Wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie obecności alergenów w produktach jest poważnym naruszeniem prawa i może prowadzić do:

 • Grzywien i kar finansowych.
 • Nakazów wycofania produktu z rynku.
 • Odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód wyrządzonych konsumentom.
 • Utraty zaufania konsumentów i potencjalnego uszczerbku na wizerunku firmy.

Ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi swoich obowiązków prawnych i dbali o to, aby informacje o alergenach były dokładne i łatwo dostępne dla konsumentów.

Opracowanie wykazu alergenów

Alergeny w żywności stanowią poważne zagrożenie dla osób z alergiami pokarmowymi. Dlatego opracowanie dokładnego wykazu alergenów jest kluczowe dla producentów żywności, restauratorów i innych przedsiębiorców działających w branży spożywczej.

Jak opracować wykaz alergenów: krok po kroku

Opracowanie wykazu zawierającego informacje dotyczące alergenów nie jest skomplikowane. Postępuj zgodnie z poniższą listą zadań, a wykonasz ją samodzielnie.

 1. Zbierz informacje o wszystkich składnikach używanych w twoich produktach lub potrawach.
 2. Dokładnie przeanalizuj etykiety produktów dostarczanych przez dostawców, aby zidentyfikować potencjalne alergeny.
 3. Bazując na przepisach, utwórz listę 14 głównych alergenów uznanych przez Unię Europejską.
 4. Dla każdego produktu lub potrawy zidentyfikuj obecne alergeny i zaznacz je na liście.
 5. W miarę wprowadzania nowych produktów lub zmiany składników, regularnie aktualizuj listę alergenów.

Co powinien zawierać wykaz alergenów, przygotowany zgodnie z wytycznymi Sanepidu?

Dobrze przygotowany wykaz alergenów w produktach powinnien zawierać następujące informacje:

 • Nazwa produktu lub potrawy: Każdy produkt lub potrawa powinna być jasno wymieniona.
 • Lista alergenów: Dla każdego produktu wymień wszystkie obecne alergeny.
 • Symbole lub ikony: Użyj symboli lub ikon, aby wizualnie przedstawić obecność alergenów.
 • Informacje dodatkowe: W przypadku potencjalnego ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, dodaj stosowną informację.

Przygotowanie wykazu: praktyczne wskazówki

Co powinieneś zrobić, aby wykaz alergenów w produktach był czytelny? Wykorzystaj poniższe wskazówki:

 • Użyj czytelnej czcionki: Upewnij się, że wykaz jest łatwy do odczytania dla wszystkich klientów.
 • Wyróżnij alergeny: Użyj pogrubienia, kolorów lub innych wyróżnień, aby alergeny były łatwo zauważalne.
 • Szkolenie personelu: Upewnij się, że cały personel zna wykaz alergenów i jest w stanie odpowiedzieć na pytania klientów.
 • Umieść wykaz w widocznym miejscu: W restauracjach i kawiarniach wykaz powinien być łatwo dostępny dla klientów, np. przy wejściu lub przy kasie.

Podsumowanie wykazu alergenów

Opracowanie dokładnego wykazu alergenów jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także odpowiedzialnością społeczną. Dzięki temu klienci mogą dokonywać świadomych wyborów, a przedsiębiorcy mogą zapewnić bezpieczeństwo i komfort swoim klientom. Regularne aktualizacje, szkolenia personelu i jasne oznaczenia to klucz do skutecznego zarządzania alergenami w branży spożywczej.

Podziel się z innymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *